40° Trofeo Arno: FIAP 2022/161 – ISF 27/2022 – GPU L220048 – FIAF 2022M6 – UIF FI-03/2022 E

31° Trofeo Città di Figline: FIAP 2022/162 – ISF 27/2022 – GPU L220048 – FIAF 2022M7 – UIF FI-03/2022 F

20° Trofeo Colline del Chianti: FIAP 2022/163 – ISF 27/2022 – GPU L220048 – FIAF 2022M8 – UIF FI-03/2022 G

20° Trofeo Colline del Pratomagno: FIAP 2022/164 – ISF 27/2022 – GPU L220048 – FIAF 2022M9 – UIF FI-03/2022 H