40° Trofeo Arno: FIAF 2022M6 – UIF FI-03/2022 E– FIAP 2022/161 – ISF 27/2022 – GPU L220048

31° Trofeo Città di Figline: FIAF 2022M7 – UIF FI-03/2022 F – FIAP 2022/162 – ISF 27/2022 – GPU L220048

20° Trofeo Colline del Chianti: FIAF 2022M8 – UIF FI-03/2022 G – FIAP 2022/163 – ISF 27/2022 – GPU L220048

20° Trofeo Colline del Pratomagno: FIAF 2022M9 – UIF FI-03/2022 H – FIAP 2022/164 – ISF 27/2022 – GPU L220048